Ιστορικό

Θορικό, 31-10-2013
Ὁ πρῶτος Ἱερός ΝαόςΣύντομο ἱστορικό
 τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
 Προφήτου Ἠλιού Θορικοῦ Κερατέας

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀρχίζει τό 1982 ὅταν σέ μιά νύκτα κατασκευάζεται στήν κορυφή τῆς χερσονήσου στό Τουρκολίμανο Κερατέας, μέ δαπάνη τοῦ τότε Συλλόγου οἰκιστῶν Ἁγ. Μαρίνας, ἡ βάση πάνω στήν ὁποία ἀργότερα θά χτιστεῖ τό μικρό ἐκκλησάκι.
Ὁ πρῶτος (μικρός) Ἱερός Ναός χτίστηκε ἀπό κατοίκους τῆς περιοχῆς τή νύκτα τῆς 6ης Αὐγούστου 1986, ἡμέρα Τετάρτη, ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Τό πρωί τῆς ἑπομένης ἡμέρας τό ἐκκλησάκι εἶναι σχεδόν ἕτοιμο, ἔμενε μονάχα ἡ τοποθέτηση τῆς σκεπῆς, ὅμως ἡ ἐπέμβασης τῆς Ἀστυνομίας σταμάτησε τίς ἐργασίες.
Ἐπειδή ὑπῆρχαν φόβοι ὅτι τό ἐκκλησάκι θά κατεδαφιζόταν,  διότι  εἶχε χτιστεῖ χωρίς ἄδεια σέ χῶρο τοῦ Δημοσίου, οἱ κάτοικοι ὅρισαν ὁμάδα περιφρούρησης.
Π
Πανήγυρις  Ἱεροῦ Ναοῦ
 Τά ξημερώματα  τοῦ Σαββάτου  9  Αὐγούστου 1986 ὥρα 04:00  καί ἐνώ οἱ κάτοικοι εἶχαν ἀποχωρήσει, κατεδαφίστηκε ἀπό τόν Δῆμο Κερατέας παρουσία ἰσχυρῆς Ἀστυνομικῆς δύναμης. Ὅμως πρίν ξημερώσει οἱ κάτοικοι μέ μιά πρωτοφανή  κινητοποίηση  ξανάχτισαν τό μικρό ἐκκλησάκι προσφέροντας ὁ καθένας ἐθελοντικά ὅτι εἶχε, οἰκοδομικά ὑλικά, ἐργασία κλπ.
Στίς 10:00  τό πρωί τοῦ Σαββάτου τῆς 9ης Αὐγούστου 1986 τό ἐκκλησάκι στέκει στήν κορυφή τοῦ λόφου. Ἡ Ἀστυνομία πλέον δέν ἐπεμβαίνει. Δημιουργεῖται μιά πρώτη ἄτυπη Ἐπιτροπή Ἀνεγέρσεως ἀπό κατοίκους οἱ ὁποῖοι ζητοῦν συνάντηση μέ τόν τότε Δήμαρχο Κερατέας ὁ ὁποῖος δέν τούς δέχεται καί ἄνθρωποί του τούς ἀποθοῦν βίαια στήν πλατεία τῆς πόλης.
Τήν ἑπομένη ἀπευθύνονται στόν Νομάρχη ὁ ὁποῖος τούς παραπέμπει στήν Ἱερά Μητρόπολη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ζητώντας τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί τήν διαβεβαίωση ὅτι πρόκειται γιά ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη χορηγεῖ βεβαίωση καί ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἀπό τόν Νομάρχη ἀρχικά ἡ ἀναστολή τῆς κατεδαφίσεως μέχρι τήν μονιμοποίησή του.
Πανύγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἀπό τότε ἀρχίζει ἕνας ἀγώνας χρόνων γιά τήν νομιμοποίησή του. Τοῦτο ἔγινε κατορθωτό μετά ἀπό ἀμέτρητες ἐπισκέψεις, ὑπομνήματα, ἀναφορές τῆς Ἐπιτροπῆς πρός ὅλες τίς Ἀρχές καί τά Ὑπουργεῖα. Τελικῶς μέ ἀπόφαση τοῦ Νομάρχη Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, τήν 24η Νοεμβρίου 1988, παραχωρεῖται  στόν Δῆμο Κερατέας κατά χρήση, ἔκταση 499,20  τ.μ. γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱ.Ν. Προφήτη Ἠλία. Τήν 18η Ἀπριλίου 1989 συντάσσεται καί ὑπογράφεται ἀπό τόν Δασάρχη Λαυρίου καί τόν Δήμαρχο Κερατέας τό σχετικό πρωτόκολλο ἐγκατάστασης στήν παραχωρηθεῖσα ἔκταση.


 Παράλληλα στό μικρό ἐκκλησάκι τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ἀρχικά κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο καί στήν συνέχεια σέ τακτά χρονικά διαστήματα.
  Τήν 28η Φεβρουαρίου 1990 ἐκδίδεται ἀπό τήν Ναοδομία ἡ Ἄδεια Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  καί ξεκινοῦν οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης.
Στίς ἀρχές τοῦ 2000  ὁ Ναός εἶναι σχεδόν ἕτοιμος. Ἔτσι τό Σάββατο 10 καί τήν Κυριακή 11 Ἰουνίου τοῦ 2000 τελοῦνται τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο πρώην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Ἀγαθόνικο.
Ὁ Ναός λειτουργεῖ ἀπό τότε κάθε Κυριακή, τίς μεγάλες ἑορτές τῶν Ἁγίων, τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα καί τήν περίοδο τοῦ Καλοκαιριοῦ, δίχως νά εἶναι ἐνοριακός. Ἐξυπηρετεῖται δέ ἀπό τούς Ἱερεῖς τῶν ὅμορων ἐνοριῶν καί κυρίως τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Λαυρίου.
Τό καλοκαίρι τοῦ 2003 ξεκινοῦν οἱ διαδικασίες γιά τήν ἵδρυση Ἐνορίας μέ τήν συλλογή ὑπογραφῶν καί τήν 5η Σεπτεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους ὑποβάλλεται στήν Ἱερά Μητρόπολη τό αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς γιά τήν ἴδρυση ξεχωριστῆς ἐνορίας συνοδευόμενο ἀπό τίς ὑπογραφές 190 οἰκογενειῶν.
Τό 2004, στήν Πανήγυρη τῆς 20ης Ἰουλίου ἐπισκέπτεται τό Ναό γιά πρώτη φορά ὁ νεοεκλεγείς τότε Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καί χοροστατεῖ στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό.
Μέ ἐνέργειες τῆς τότε Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως, τήν ἔγκριση καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἱδρύεται τόν Δεκέμβριο τοῦ 2004, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θορικοῦ Κερατέας πού περιλαμβάνει τίς περιοχές «Ἁγία Μαρίνα», «Τσονίμα», «Περιγιάλι», «Πανόραμα» καί «Συρί» καί δημοσευέται στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 252/13-12-2004) τό Προεδρικό Διάταγμα τῆς ἱδρύσεώς της.
Ἔκτοτε ὁ Ναός λειτουργεῖ ὡς Ἐνοριακός, ἀνήκει στήν Ε΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ὑπό τήν Προεδρία τοῦ ἑκάστοτε Ἐφημερίου. 
Ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐνορίας μέχρι σήμερα  ὑπηρέτησαν ὡς Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ οἱ κάτωθι Ἱερεῖς:
π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος ( Ἰούλιος 2005)
            π. Βλάσιος Μακρῆς (Μάρτιος 2006)
π. Γεράσιμος Δῆμας (Νοέμβριος 2006)
π. Κωνσταντῖνος Λούγκου (Ὀκτώβριος 2007)
π. Κωνσταντῖνος Παπανικολάου (Ὀκτώβριος 2008
π. Στέφανος Μπαντσίλα (Φεβρουάριος 2011 ἕως σήμερα)